Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Âu Lạc
31/12/2020

Ngày 28/12/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 337/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Âu Lạc (Công ty) (Địa chỉ: 159 Trương Văn Bang, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam), cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 (Sáu mươi triệu) đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn quy định (Công ty cổ phần Âu Lạc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác