Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex
12/10/2021

Ngày 11/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 614/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex (Công ty) (địa chỉ: 356 Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) đối với Công ty theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

  

Các tin khác