Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Xu Sheng
24/06/2021

Ngày 21/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 152/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Xu Sheng (địa chỉ: Thượng Hải, Trung Quốc), cụ thể như sau:

Phạt tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) theo quy định khoản 3 Điều 5 và điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn (Ngày 11/01/2021, ông Xu Sheng đã bán 57.200 cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (mã chứng khoán: VE1) dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch giảm từ 342.000 cp (5,76%) xuống 284.800 cp (4,8%), nhưng đến ngày 23/02/2021 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin về không còn là cổ đông lớn của ông Xu Sheng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác