Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Bùi Tấn Định và ông Hoàng Văn Vỹ
08/02/2021

  Ngày 08/02/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành các Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC và 21/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Bùi Tấn Định (địa chỉ: chung cư KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) và ông Hoàng Văn Vỹ (địa chỉ: Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) cụ thể như sau:

  Phạt tiền 22.500.000 (hai mươi hai triệu năm trăm nghìn) đồng đối với từng cá nhân theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3, điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch, cụ thể:

- Ông Bùi Tấn Định - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (mã chứng khoán: APT) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu APT từ ngày 12/6/2020 đến ngày 08/7/2020, đã bán 400.000 cổ phiếu APT vào ngày 12/6/2020 nhưng ngày 25/6/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Định.

- Ông Hoàng Văn Vỹ - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (mã chứng khoán: APT) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu APT từ ngày 12/6/2020 đến ngày 08/7/2020, đã bán 400.000 cổ phiếu APT vào ngày 12/6/2020 nhưng ngày 25/6/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Vỹ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác