Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI
28/01/2021

Ngày 27/01/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, cụ thể như sau:

Phạt tiền 45 triệu đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được bổ sung theo Khoản 35 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký (Ngày 15/05/2019, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (Công ty) đã đăng ký bán 1.254.700 chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50); Tuy nhiên, ngày 20/05/2019, Công ty đã bán 1.354.700 chứng chỉ quỹ FUESSV50 (bán vượt 100.000 chứng chỉ quỹ so với khối lượng đã đăng ký)). Tình tiết giảm nhẹ người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/01/2021./.

UBCKNN

Các tin khác