Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đoàn Thị Nguyên Thảo
05/07/2021

Ngày 05/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 173/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đoàn Thị Nguyên Thảo (địa chỉ: Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1 – 357 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Phạt tiền: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm c khoản 2 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (bà Đoàn Thị Nguyên Thảo là người có liên quan với ông Đoàn Nguyên Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HNG) mua 46.000 cổ phiếu HNG (tương ứng với 460.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu HNG) từ ngày 09/3/2021 đến ngày 25/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021.

UBCKNN

Các tin khác