Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Huỳnh Thị Huyền
02/07/2021

Ngày 30/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 164/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Huỳnh Thị Huyền (Địa chỉ: chợ Quang Vinh 3, ấp 1, Hội Nghĩa, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, điểm a Khoản 4 và Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (Ngày 22/01/2021, bà Huỳnh Thị Huyền (Bà) đã mua 3.000 cổ phiếu Công ty cổ phần SDP (mã chứng khoán: SDP) dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của SDP (tăng từ 4,99% lên 5,02%). Tuy nhiên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Bà.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác