Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Licogi 166
02/07/2021

Ngày 30/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 162/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Licogi 166 (địa chỉ: Tầng 4, tòa JSC 34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh xuân, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Công ty cổ phần Licogi 166 công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý 2/2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019, BCTC riêng và hợp nhất bán niên 2019, BCTC kiểm toán năm 2020).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/6/2021.

UBCKNN

Các tin khác