Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Funan
08/10/2021

Ngày 07/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 249/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Funan (địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản Điểm a Khoản 3 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.1/2020/FNS-NQ.HĐQT ngày 28/2/2020 về việc phê duyệt khoản vay giữa Công ty với ông Xu Zhi Wei - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với số tiền vay 20 tỷ đồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác