Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phan Văn Giáo
10/06/2021

Ngày 10/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 138/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Văn Giáo (địa chỉ: Duy Tân, phường An Cựu, Tp. Huế), cụ thể như sau:

- Phạt tiền: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 2 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (Ngày 29/01/2021, ông Phan Văn Giáo là thành viên Ban giám đốc của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã chứng khoán: HUB) đã bán 5.000 cổ phiếu HUB (tương ứng với 50.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu HUB) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

UBCKNN

Các tin khác