Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Hậu và ông Đào Minh Tuấn
08/06/2021

Ngày 07/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 381/QĐ-XPVPHC và Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 123/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hậu (Địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và ông Đào Minh Tuấn (Địa chỉ: C3 - TTHVQY, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

  Đối với ông Nguyễn Văn Hậu: Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm đ Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (Ngày 25/01/2021, ông Nguyễn Văn Hậu là người có liên quan của ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã chứng khoán: NHA) bán 205.000 cổ phiếu NHA (tương ứng 2.050.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu NHA) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

  Đối với ông Đào Minh Tuấn: Phạt tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (Ngày 15/12/2020, ông Đào Minh Tuấn mua 829.946 cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (mã chứng khoán: SVC) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn. Ngày 26/02/2021, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn của ông Đào Minh Tuấn).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác