Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Dung Nhi
04/06/2021

Ngày 03/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 114/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Dung Nhi (địa chỉ: A4-02 KP Mỹ Đức H25 - 2 Tân Phong - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Phạt tiền: 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 10/07/2020, bà Lê Dung Nhi - Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã chứng khoán: SFI) - bán 50.000 cổ phiếu SFI, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu của bà Lê Dung Nhi giảm từ 2.399.749 cổ phiếu SFI (16,14%) xuống 2.349.749 cổ phiếu SFI (15,81%). Đến ngày 03/08/2020 Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Lê Dung Nhi).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2021.

UBCKNN

Các tin khác