Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Bùi Việt Hoài
04/06/2021

Ngày 03/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 116/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Việt Hoài (địa chỉ: Cc71, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), cụ thể như sau:

- Phạt tiền: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm c Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (mã chứng khoán: VOS) đã mua 43.800 cổ phiếu VOS (tương ứng 438.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu VOS) vào ngày 18/03/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2021.

UBCKNN

Các tin khác