Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn nhân lực LOD
28/03/2014

Ngày 28/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 251/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn nhân lực LOD (Địa chỉ: 38 Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không kịp thời theo quy định các tài liệu: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng ngày 6/7/2012, Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc ngày 27/12/2012, Công ty nhận được thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 20/7/2012; Báo cáo tài chính năm 2012 của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác