Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
21/03/2014

Ngày 21/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, địa chỉ: Tổ 16, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không thực hiện công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2011, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012; công bố thông tin không kịp thời Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2011, Báo cáo tài chính các Quý 2, 4 năm 2011, Báo cáo tài chính các Quý 1, 4 năm 2012, Báo cáo tài chính các Quý 1, 2 năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2012, Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2013, về việc giải trình cổ phiếu giảm sàn 10 phiên liên tiếp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác