Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu
20/03/2014

Ngày 20/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 236/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu. Địa chỉ: KE A2/7 Tân Kiên Bình Lợi, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2013 (công ty mẹ và hợp nhất), Báo cáo quản trị công ty năm 2013, Báo cáo tài chính quý 4 niên độ tài chính 2012 - 2013 (công ty mẹ và hợp nhất), Báo cáo thường niên năm 2012, Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái vốn khỏi công ty liên kết.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác