Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Hảo
23/07/2021

Ngày 22/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 200/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hảo (địa chỉ: 203 Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm d khoản 4 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (ông Nguyễn Văn Hảo, người có liên quan của bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: DVN) đã thực hiện giao dịch bán 20.000 cổ phiếu DVN vào ngày 17/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác