Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đoàn Hương Trà và ông Nguyễn Trọng Hữu
08/07/2021

Ngày 08/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 180/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đoàn Hương Trà (Địa chỉ: 50D2 KDC Hưng Phú, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) và Quyết định số 179/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Hữu (Địa chỉ: 210 tổ 7, ấp Mỹ Hòa B, Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, tỉnh An Giang), cụ thể như sau:

- Đối với bà Đoàn Hương Trà:

Phạt tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm c Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Do có hành vi vi phạm: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Bà Đoàn Hương Trà là người có liên quan của ông Đoàn Lam Trà – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần FECON (mã chứng khoán: FCN) đã mua 15.000 cổ phiếu và bán 15.000 cổ phiếu FCN từ ngày 27/8/2020 đến ngày 04/9/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

- Đối với ông Nguyễn Trọng Hữu:

Phạt tiền 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm b Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Do có hành vi vi phạm: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Nguyễn Trọng Hữu là thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Nam Việt (mã chứng khoán ANV) mua 7.020 cổ phiếu ANV và bán 7.020 cổ phiếu ANV từ ngày 27/7/2020 đến ngày 11/9/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

  

Các tin khác