Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn
06/07/2021

Ngày 06/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 178/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (Địa chỉ: Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1 đến tầng 8 của Tòa nhà tại địa chỉ số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 129/NQ-HĐQT.21.00 ngày 16/3/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng năm 2021, Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2020 đã soát xét; báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn đối với: Báo cáo thường niên 2019, BCTC quý 4/2019 riêng và hợp nhất, BCTC riêng quý 4/2020), quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 85.000.000 (Tám mươi lăm triệu) đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/7/2021./.

UBCKNN

Các tin khác