Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Mai
02/08/2021

Ngày 29/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Mai, địa chỉ: đường Lưu Hữu Phước, KĐT Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm d khoản 4 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Bà Nguyễn Thị Mai là người có liên quan của ông Đinh Đức Tiệp là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán NTL) đã thực hiện mua 28.580 cổ phiếu NTL vào ngày 05/6/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2021./.

UBCKNN

Các tin khác