Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Việt Nhật
30/07/2021

Ngày 29/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 206/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Việt Nhật (địa chỉ: LP3-SL17 Đường Long Phú 3, Khu đô thị Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn (ngày 08/12/2020, Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Việt Nhật - cổ đông lớn của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (mã chứng khoán: DT4) đã bán 36.200 cổ phiếu DT4 dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch giảm từ 7% xuống 3,88% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (mã chứng khoán: DT4); tuy nhiên, ngày 02/6/2021, UBCKNN và SGDCK Hà Nội mới nhận được công bố thông tin khi không còn là cổ đông lớn của Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Việt Nhật).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác