Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Cơ điện luyện kim Thái Nguyên
31/12/2020

Ngày 31/12/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 344/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cơ điện luyện kim Thái Nguyên (Công ty), cụ thể như sau: Phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định đối với Báo cáo thường niên năm 2018, Nghị quyết và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/12/2020.

UBCKNN

Các tin khác