Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vương Lê Vĩnh Nhân
31/12/2020

Ngày 31/12/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 343/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vương Lê Vĩnh Nhân (địa chỉ: đường Nguyễn Văn Linh, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ), cụ thể như sau: phạt tiền 27.500.000 (hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn) đồng theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3 và điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch (ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư HVA (mã chứng khoán: HVA) đăng ký bán 300.040 cổ phiếu HVA từ ngày 21/5/2020 đến ngày 18/6/2020 (khớp lệnh 0 cổ phiếu HVA) nhưng ngày 29/6/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông Nhân).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác