Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trần Thị Liễu
07/07/2021

Ngày 06/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 176/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Liễu (địa chỉ: Số 34 đường 12 – Phường Trường Thọ – Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm b Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Bà Trần Thị Liễu, người liên quan với ông Trần Mai Cường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Chương Dương (mã chứng khoán: CDC) đăng ký bán 24.360 cổ phiếu CDC (tương ứng 243.600.000 đồng mệnh giá cổ phiếu CDC) từ ngày 05/02/2021 đến ngày 04/03/2021, nhưng không thực hiện giao dịch trong thời gian nêu trên. Đến ngày 16/03/2021, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch và lý do không thực hiện được giao dịch của bà Trần Thị Liễu).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/7/2021./.

UBCKNN

Các tin khác