Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Kim Hải
18/08/2021

Ngày 16/8/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 210/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Kim Hải, địa chỉ: 36/376 Đường Bưởi, Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 và điểm đ khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 08/12/2020, ông Phạm Kim Hải - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Merufa (mã chứng khoán: MRF) đăng ký bán 35.300 cổ phiếu MRF, tuy nhiên, ngày 19/01/2021, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được Báo cáo kết quả giao dịch của ông Phạm Kim Hải; từ 21/01/2021 đến ngày 17/02/2021, ông Phạm Kim Hải đăng ký bán 135.300 cổ phiếu MRF (tương ứng 1.353.000.000 đồng mệnh giá), tuy nhiên, ngày 01/4/2021, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được Báo cáo kết quả giao dịch của ông Phạm Kim Hải).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/8/2021.

UBCKNN

Các tin khác