Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Vũ Thị Thúy và bà Đầu Thị Huyền
28/10/2021

Ngày 26/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 269/QĐ-XPVPHC và số 268/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Thúy (Địa chỉ: 01A2/280, KP3 phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai) và bà Đầu Thị Huyền (Địa chỉ: 24, An Hòa 2, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai), cụ thể như sau:

Đối với bà Vũ Thị Thúy: Phạt tiền 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 và Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Bà Vũ Thị Thúy – thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO (mã chứng khoán: CTI) đã mua 1.000.000 cổ phiếu CTI từ ngày 04/10/2019 đến ngày 14/10/2019. Tuy nhiên đến ngày 31/10/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Vũ Thị Thúy).

Đối với bà Đầu Thị Huyền: Phạt tiền 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 và Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Bà Đầu Thị Huyền – thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO (mã chứng khoán: CTI) đã mua 1.000.000 cổ phiếu CTI từ ngày 04/10/2019 đến ngày 14/10/2019. Tuy nhiên đến ngày 30/10/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Đầu Thị Huyền).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác