Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Anh Hùng
11/06/2021

Ngày 10/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Anh Hùng, địa chỉ: 71 đường 40-CL, Ventura, Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm c Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Thực hiện đồng thời mua và bán chứng khoán của công ty đại chúng trong thời gian đăng ký giao dịch (ông Nguyễn Anh Hùng là Giám đốc Khối của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) đã thực hiện mua 7.000 cổ phiếu PNJ (tương ứng với 70.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu PNJ) vào ngày 19/4/2021 và bán 54.100 cổ phiếu PNJ (tương ứng với 541.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu PNJ) từ ngày 07/4/2021 đến ngày 23/4/2021, trong thời gian đăng ký giao dịch (đăng ký bán 62.000 cổ phiếu PNJ từ ngày 06/4/2021 đến ngày 05/05/2021)).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2021.

UBCKNN

Các tin khác