Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trần Thị Minh Như
10/06/2021

Ngày 10/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 139/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Minh Như (địa chỉ: Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, tp. Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Phạt tiền: 7.500.000 đồng (bảy triệu năm trăm ngàn đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 2 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (bà Trần Thị Minh Như là người có liên quan đến bà Lưu Nguyễn Trúc Dung – Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán: FMC) mua 9.000 cổ phiếu FMC (tương ứng với 90.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu FMC) vào ngày 06/01/2021 và bán 6.000 cổ phiếu FMC (tương ứng với 60.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu FMC) vào ngày 18/01/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2021./.

UBCKNN

Các tin khác