Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt
08/06/2021

Ngày 07/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, địa chỉ Tổ 92 Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

Phạt tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5, b khoản 3 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin (ông Lê Hoàng Khánh Nhựt là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán: DRC) đã thực hiện mua 24.000 cổ phiếu DRC (tương ứng với 240.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu DRC) ngày 19/4/2021 trước thời hạn đăng ký giao dịch do Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin (đăng ký giao dịch từ ngày 20/4/2021 đến ngày 20/5/2021)).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 07/6/2021.

UBCKNN

Các tin khác