Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thanh Tú
04/02/2021

Ngày 03/02/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thanh Tú (Địa chỉ: Tổ 9, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), cụ thể như sau:

Phạt tiền 31.250.000 đồng (Ba mươi mốt triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng), theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Do có hành vi vi phạm: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (Ngày 06/12/2018, bà Nguyễn Thanh Tú mua 75.500 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung TTZ (mã chứng khoán: TTZ), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 318.776 lên 394.276 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,21% lên 5,21% (tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của TTZ). Đến ngày 12/03/2019 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của bà Tú).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác