Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị
02/02/2021

Ngày 01/02/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (Địa chỉ: 194 đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

1. Hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin sai lệch (Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị đã công bố thông tin sai lệch về số liệu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019 trên báo cáo tài chính (BCTC) Quý IV/2019 riêng và hợp nhất so với số liệu LNST năm 2019 trên BCTC năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán), quy định tại: điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 85.000.000 (Tám mươi lăm triệu) đồng.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin sai lệch về số liệu LNST năm 2019 trên BCTC Quý IV/2019 riêng và hợp nhất so với số liệu LNST năm 2019 trên BCTC năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị, theo quy định tại Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

2. Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2019/CDO/NQ-HĐQT ngày 07/8/2019 về việc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cung Xuân, Giải trình BCTC kiểm toán soát xét 6 tháng 2019), quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau: Phạt tiền 70.000.000 (Bảy mươi triệu) đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2021.

UBCKNN

Các tin khác