Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
14/02/2014

Ngày 14/2/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 70/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh. Địa chỉ: Khối 8, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không kịp thời theo quy định về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2013.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác