Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Giáp
25/01/2014

  Ngày 25/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 51/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Giáp (địa chỉ: Xã Vĩnh Thịnh – Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc), cụ thể như sau:

Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn) đối với bà Đỗ Thị Giáp theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP (nay là Điểm a Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán) do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Mã CK: FLC).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác