Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (trước đây là CTCP Gia Lai CTC)
19/10/2021

Ngày 19/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 259/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, địa chỉ: 18 Lê Lai, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020, BCTC quý 1 năm 2020, báo cáo thường niên năm 2019 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT-CTC ngày 20/9/2020 về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2021.

UBCKNN

Các tin khác