Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Khương Tiến Hùng
18/10/2021

Ngày 14/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 624/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Khương Tiến Hùng (địa chỉ: B2001, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội), cụ thể như sau:

- Phạt tiền: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 3, khoản 2 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP) vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

- Phạt tiền: 62.500.000 đồng (sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 3, điểm a khoản 5 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn.

Chi tiết hành vi như sau: Ngày 03/08/2018 và ngày 21/08/2018, ông Khương Tiến Hùng - Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (mã chứng khoán: TEG) đã lần lượt bán 35.000 cổ phiếu TEG và 63.000 cổ phiếu TEG dẫn đến giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,17% xuống 5,98% và giảm từ 5,02% xuống còn 4,67% nhưng ông Khương Tiến Hùng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu và khi không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2021./.

UBCKNN

Các tin khác