Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Tiến Dũng
15/10/2021

Ngày 14/10/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 254/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Tiến Dũng (địa chỉ: 52 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 3 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính Giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin (Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin ông Nguyễn Tiến Dũng là người liên quan với ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu NLG từ ngày 12/5/2021 đến ngày 10/6/2021; tuy nhiên ông Nguyễn Tiến Dũng đã bán 5.000 cổ phiếu NLG (tương ứng 50.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu NLG) vào ngày 10/5/2021).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác