Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Thanh Tùng
02/06/2021

Ngày 31/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 105/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Tùng (địa chỉ: A1905-N04A Khu Đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cụ thể như sau:

- Phạt tiền: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (ông Nguyễn Thanh Tùng là người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần thiết bị Y tế Việt Nhật (mã chứng khoán: JVC) bán 20.000 cổ phiếu JVC (tương ứng với 200.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu JVC) vào ngày 07/01/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2021.

Các tin khác