Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trần Thị Chúc Quỳnh
29/04/2022

Ngày 27/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 227/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Chúc Quỳnh (Địa chỉ: 18A Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm e khoản 2 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (Trong các ngày 01/6/2021, 15/6/2021 và 23/7/2021, bà Trần Thị Chúc Quỳnh, người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (mã chứng khoán: ITQ) lần lượt mua 339.600 cổ phiếu ITQ (tương ứng 3.396.000.000 đồng mệnh giá), bán 200.000 cổ phiếu ITQ (tương ứng 2.000.000.000 đồng mệnh giá) và bán 165.000 cổ phiếu ITQ (tương ứng 1.650.000.000 đồng mệnh giá) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác