Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn
21/01/2014

Ngày 21/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 38/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ: Khu phố 1, Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không kịp thời theo quy định về Báo cáo tài chính năm 2012 công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác