Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 8
25/01/2014

Ngày 25/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 8, địa chỉ: Xã Nậm Păm – Huyện Mường La – Tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không kịp thời về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2011, Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I năm 2012, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2012 và không thực hiện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011, 2012.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác