Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
25/01/2014

Ngày 25/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 52/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam, cụ thể như sau: Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Công ty cho vay trái quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác