Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
21/01/2014

  Ngày 17/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 33/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, cụ thể như sau:

  Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng vốn, tài sản của công ty để cho vay trái quy định của pháp luật.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  (UBCKNN)

Các tin khác