Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Khắc Hùng
28/10/2021

Ngày 26/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 660/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Khắc Hùng (Địa chỉ: 67 Lô B, KĐT mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm d Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (Ông Lê Khắc Hùng là người liên quan của ông Tống Anh Linh – Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa (mã chứng khoán: AAT) bán 25.000 cổ phiếu AAT (tương ứng 250.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu AAT) ngày 30/3/2021, bán 20.000 cổ phiếu AAT (tương ứng 200.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu AAT) ngày 31/3/2021, bán 65.000 cổ phiếu AAT (tương ứng 650.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu AAT) ngày 01/4/2021; nhưng không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác