Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Hoàng Anh Quyết
26/07/2021

Ngày 22/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 202/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Anh Quyết (địa chỉ: xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), cụ thể như sau:

Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm đ khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch (Ngày 12/05/2020 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được thông báo giao dịch của ông Hoàng Anh Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã chứng khoán: TTZ) về việc đăng ký bán 36.500 cổ phiếu TTZ từ ngày 13/05/2020 đến ngày 13/06/2020. Tuy nhiên, vào ngày 14/05/2020 ông Hoàng Anh Quyết đã bán 36.500 cổ phiếu TTZ).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác