Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Trần Phương
23/07/2021

Ngày 20/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 466/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Trần Phương (Địa chỉ: B24 Spendora An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm d Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (Ngày 24/03/2021, ông Nguyễn Trần Phương là người có liên quan của ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Quân Đội (mã chứng khoán: MBB) đã mua 71.500 cổ phiếu MBB (tương ứng 715.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu MBB) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác