Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nông Văn Lạc
25/08/2021

Ngày 23/8/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 215/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nông Văn Lạc (địa chỉ: số nhà 18, ngõ 30 đường Lý Tự Trọng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) đối với ông Nông Văn Lạc theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký (ông Nông Văn Lạc – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng (mã chứng khoán: CBS) đã đăng ký mua 30.000 cổ phiếu CBS từ ngày 06/6/2018 đến ngày 15/6/2018 và đã thực hiện giao dịch mua 8.500 cổ phiếu CBS trong thời gian nêu trên. Tuy nhiên, đến ngày 28/6/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và giải trình nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Lạc).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác