Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Thị Út Xuân
28/02/2014

  

  Ngày 28/2/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 166/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Thị Út Xuân (Địa chỉ: Định Hưng – Yên Định – Thanh Hóa), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn) đối với bà Trịnh Thị Út Xuân theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là điểm a Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán) do trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC mà không báo cáo theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác