Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Huỳnh Chí Tâm
07/06/2021

Ngày 03/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 121/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Chí Tâm (địa chỉ: Tòa nhà chung cư số 1472 Võ Văn Kiệt và số 445 - 449 Gia Phú, phường 3, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Phạt tiền: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 2 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (Ngày 28/01/2021, ông Huỳnh Chí Tâm là người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) đã bán 6.800 cổ phiếu KDH (tương ứng với 68.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu KDH) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2021./.

UBCKNN

Các tin khác