Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phùng Thị Mai Hương
30/03/2021

Ngày 29/3/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 42/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phùng Thị Mai Hương (Địa chỉ: 84 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm d Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1, Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Bà Phùng Thị Mai Hương, người có liên quan của ông Phùng Quang Hưng - Phó Tổng Giám đốc thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, mã chứng khoán TCB, mua 20.000 cổ phiếu TCB vào ngày 17/11/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2021.

UBCKNN

Các tin khác