Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Võ Đắc Thiệu
05/03/2019

Ngày 04/3/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 69/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Đắc Thiệu (địa chỉ: 13A Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm d Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (ông Võ Đắc Thiệu – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (mã chứng khoán: TCL) đã không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch mua 26.050 cổ phiếu TCL từ ngày 19/10/2018 đến ngày 23/10/2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác